Human EXperience for selfCARE

Jesteśmy trenerami, badaczami, przedsiębiorcami.

Fascynuje nas doświadczanie świata w całej jego złożoności.

Chcemy aby każdy mógł w pełni wykorzystywać swój potencjał.

Jesteśmy ciałem, myślą, technologią.

Jesteśmy HEX Care.

lifetech

we are hex care

Badania pokazują, że parametr jakim jest zmienność rytmu zatokowego serca (HRV) nie tylko dostarcza informacji na temat dysfunkcji autonomicznego systemu nerwowego, ale może być wykorzystany do regulacji pracy układu cholinergicznego. Co więcej istnieją badania pokazujące, że tego rodzaju regulacji towarzyszy wzmocniona funkcjonalna łączność w korze przedczołowej – głównym obszarze przetwarzania emocjonalnego i poznawczego. 

Nasz prototyp pozwala nie tylko na „przeźroczyste” monitorowanie zmienności HRV z zapisu elektrokardiograficznego ale również na wykorzystanie tej informacji do pozytywnego wpłynięcia na poziom postrzeganego stresu i ale także wolicjonalną regulację emocjonalną użytkownika. 

Dzięki połączeniu współczesnych, bezprzewodowych technologii monitorujących pracę układu sercowo-naczyniowego z inteligentnymi i poprawnymi dydaktycznie autorskimi protokołami fizjologicznego sprzężenia zwrotnego nasza propozycja otwiera przed użytkownikami  drzwi o  trywialnym  progu wejścia do świata samoregulacji i świadomego dobrostanu

Naszym celem poznawczo-rozwojowym jest metodyczne transferowanie nowo nabywanych lub stałe rozwijanych umiejętności do życia codziennego użytkownika zwłaszcza wobszarze samoopieki i edukacji zdrowotnej.

My również stoimy na barkach olbrzymów

Lux, E., Adam, M. T., Dorner, V., Helming, S., Knierim, M. T., & Weinhardt, C. (2018). Live biofeedback as a user interface design element: A review of the literature. Communications of the Association for Information Systems, 43(1), 18.

Moge, C., Wang, K., & Cho, Y. (2022, April). Shared User Interfaces of Physiological Data: Systematic
Review of Social Biofeedback Systems and Contexts in HCI. In CHI Conference on Human Factors in
Computing Systems (pp. 1-16).

Yu, B., Funk, M., Hu, J., & Feijs, L. (2018). Unwind: a musical biofeedback for relaxation assistance.
Behaviour & Information Technology, 37(8), 800-814.

Yu, B., Hu, J., Funk, M., & Feijs, L. (2018). DeLight: biofeedback through ambient light for stress
intervention and relaxation assistance. Personal and Ubiquitous Computing, 22(4), 787-805.

Hribernik, M., Kos, A., Umek, A., & Sodnik, J. (2022). Haptic user interface for biofeedback in aquatic sports: A design concept.

Hamon, M., Ramadour, R., & Frey, J. (2018). Exploring biofeedback with a tangible interface designed for relaxation. arXiv preprint arXiv:1808.08711.

Umair, M. (2021). Design and Evaluation of Biofeedback: Interfaces for Awareness and Regulation of A ect (Doctoral dissertation, Lancaster University (United Kingdom)).

Yu, B., Funk, M., Hu, J., Wang, Q., & Feijs, L. (2018). Biofeedback for everyday stress management: A systematic review. Frontiers in ICT, 5, 23.

Haghighi, N., & Satyanarayan, A. (2020, February). Self-Interfaces: Utilizing Real-Time Biofeedback in the Wild to Elicit Subconscious Behavior Change. In Proceedings of the Fourteenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction (pp. 503-509).

Skontaktuj ię

Napisz do nas

Cookie Consent with Real Cookie Banner